Dailės terapijos metodų taikymo galimybės

Dailės terapijos metodų taikymo galimybės28 Sep 10:00 - 13:00 - Vilnius
Menų Terapijos Centras

Route
More info

Kviečiame dalyvauti programoje
“Dailės terapijos metodų taikymo galimybės” www.menuterapija.lt/seminarai/
RENKAMA NAUJA 2018-2019 m.m. MOKOMOJI GRUPĖ!
Dėmesio: tik šiais metais MTC 10-mečio šventinė nuolaida - registracijos mokestis tik 15 Eur
Programa sukurta 2009 m. VŠĮ Menų terapijos centre, autorės dr.Audronė Brazauskaitė ir Dovilė Jankauskienė.
Jeigu savo praktiniame darbe pastebėjai, kad kūrybinės – meninės užduotys padeda tau pasiekti profesinio tikslo, tuomet kviečiame pagilinti savo žinias ir dalyvauti teorinių – praktinių seminarų cikle ”Dailės terapijos metodų taikymo galimybės”.Kam programa skirta? Specialistams, kurie domisi dailės terapija ir ketina integruoti dailės terapijos metodus į savo praktinį darbą: psichologams, psichiatrams, psichoterapeutams, meno pedagogams, socialiniams pedagogams, socialiniams darbuotojams, specialiems pedagogams ir kitiems besidomintiems.
RENKAMA NAUJA MOKOMOJI UŽDARA GRUPĖ 2018-2019 metams. Susidarius grupei po įvadinio seminaro, nauji nariai mokymosi metu nebus priimami. Grupę sudarys daugiausia 14 dalyvių. Užsiėmimai vyks vieną penktadienį mėnesyje (10 penktadienių po 8 ak. val., viso 80 ak. val.). Programos tikslas: išdėstyti dailės terapijos metodų taikymo pagrindus, išmokyti profesijos praktikus dailės terapijos metodų, skirtų skirtingoms klientų grupėms, integruoti šiuos metodus savo praktiniame profesiniame darbe.
Mokymosi formos: uždara patyriminė dailės terapijos grupė, teorinės paskaitos (80 val.), individuali dailės terapija (10 val.), individuali dailės terapijos supervizija (5 val.),viso 95 val.
Programos autorės ir lektorės:
• Dr. Audronė Brazauskaitė, MTC steigėja, vadovė, dailės terapijos profesijos pradininkė LT, dailės terapeutė, dailės terapijos supervizorė
• Dovilė Jankauskienė, MTC steigėja, psichologė, dailės terapijos profesijos pradininkė LT, profesinių santykių ir dailės terapijos supervizorė.
• Apie lektores daugiau www.menuterapija.lt/specialistai/
Apie programą. Programa veikia nuo 2009 m. Ją baigė jau devynios studentų grupės. Programą sudaro 10 temų, kurios pristatomos teorinėmis paskaitomis ir praktiniais užsiėmimais. Temų derinys sudaro dailės terapijos pagrindų kursą: istorija, teorinis pagrindimas, proceso ypatumai, etika, skirtingų klientų grupių vizualinės raiškos ypatumai. Programos išskirtinumas – dailės terapijos mokymasis asmeninio patyrimo būdu, sudaromos sąlygos asmeniškai patirti dailės terapijos poveikį uždaroje grupėje ir individualiame santikyje. Kursą sudaro daugiau nei 20 praktinių užsiėmimų, kurių metu skatinamos ne tik asmeninės įžvalgos, bet ir siekiama suprasti konkrečios užduoties poveikį klientui. Į programą įtraukta individualios dailės terapijos sesijos ir superviziniai susitikimai.
Šios programos dalyvių atsiliepimus galite rasti čia:
www.menuterapija.lt/atsiliepimai2/
Programa nesuteikia dailės terapeuto kvalifikacijos, bet išplečia specialisto profesines kompetencijas. Bus išduodami Menų terapijos centro kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai 95 val.

PROGRAMOS TURINYS 2018-2019 m.
• Rugsėjo 28 d. Įvadinis seminaras, DT seminarų ciklo tikslai, uždaviniai, struktūra, lūkesčiai. Apie dailės terapiją trumpai. Paskaita, praktiniai užsiėmimai.
• SPALIO 26 d. Dailės terapijos ištakos, istorija, teorinis pagrindas. Dailės terapija dailės istorijos kontekste. Paskaita, praktiniai užsiėmimai.
• LAPKRIČIO 23 d. Dailės terapijos proceso teorinis pagrindimas ir etikos principai. Paskaita, praktiniai užsiėmimai.
• GRUODŽIO 14 d. Normalios vaiko raidos piešinio dėsningumai skirtingų teorijų požiūriu. Paskaita, praktiniai užsiėmimai.
• SAUSIO 25 d. Specialiųjų poreikių asmenų vizualinės raiškos ypatumai, Raidos dailės terapija, teorinis-metodologinis pagrindimas. Paskaita, praktiniai užsiėmimai.
• VASARIO 22 d. Dailės terapijos metodų taikymo galimybės darbe su hiperaktyviais, bendravimo, elgesio ir mokymosi problemų turinčiais vaikais. Paskaita, praktiniai užsiėmimai.
• KOVO 22 d. Emocijos ir jų raiška kūryboje. Paskaita, praktiniai užsiėmimai.
• BALANDŽIO 26 d. Simboliai dailės terapijoje. Paskaita, praktiniai užsiėmimai.
• GEGUŽĖS 10 d. Spalvų simbolikos istorija, psichologinis poveikis. Paskaita, praktiniai užsiėmimai.
• BIRŽELIO 07 d. Užbaigimas. Paskaita ir praktiniai užsiėmimai.
Apmokėjimas. Už įvadinį seminarą registracijos mokestis 15 Eur. pavedimu. Mokestis negrąžinamas.
Visos programos (nuo spalio iki birželio mėn.) kaina yra 980 Eur.
Mokėti galima dalimis pagal mokėjimo kalendorių (mokėjimo kalendorius bus išsiųstas dalyviams). Į kainą įskaičiuotos visos reikalingos darbo medžiagos ir priemonės, kavos pertraukos, pažymėjimai.

SVARBU : uždara mokomoji grupė sudaroma po įvadinio seminaro, t.y. dalyvis apsisprendžia dalyvauti ar nedalyvauti programoje po įvadinio seminaro.

PRAŠOME REGISTRUOTIS el.paštu: menuterapija@gmail.com, tel. pasiteiravimui: 865292081. Registruojantis prašome nurodyti: vardą, pavardę, amžių, profesiją, kontaktus, trumpai parašykite motyvaciją dalyvauti programoje.

Programos kaina:

Įvadinis- 6 val – registracijos mokestis 15 €
9 teorinių ir praktinių seminarų programa 72 val. – 590€
10 asmeninės dailės terapijos susitikimų 10 val.- 250€
5 individualios supervizijos susitikimų 5 val. – 125€
Visos programos kaina 980 €

Registracija ir informacija menuterapija@gmail.com,
mob.tel.nr 865292081, mob.tel.nr 865099875.
Programa vyks Menų terapijos centre adresu: Žemaitės verslo centras, Žemaitės g. 21, Vilnius (2 įėjimas, 3 aukštas su liftu).

www.medicina.lt/straipsniai/Programa-Dail%C4%97s-terapijos-metod%C5%B3-taikymo-galimyb%C4%97s/12691© 2019 Siguez